کسب درآمد به ازای نمایش تبلیغات
درآمد از هر بازدیدکننده بدون نیاز به کلیک
پرداخت در کمتر از ۲۴ ساعت پس از درخواست
حدنصاب برای دریافت ۱۰ هزار تومان
عدم مصادره درآمد، حتی با کشف تقلب
پرداخت تا ریال آخر در صورت قطع همکاری
پذیرش و شمارش آی‌پی‌های خارجی
عدم نمایش تبلیغات زشت و زننده
عدم مزاحمت برای کاربران بخاطر پخش مکرر تبلیغ